İSİM VE KALİTELER (“ADLAR” VARSASYONU)

Önceki alıştırmada olduğu gibi - bu bir varyasyondur - bu alıştırma grup üyelerinin isimlerini tanımak için kullanılabilir ve başka birçok şekilde yeniden yapılabilir.


Anahtar kelimeler - Açılış ve ısınma alıştırması.

Amaç - grubu tanımak, isimleri öğrenmek.

Önkoşullar - Katılımcıların isimlerini bilmek.

Açıklama - Katılımcılar bir çevrede. Eğitmen bir katılımcıya bir topu (veya atılabilecek başka bir nesneyi) fırlatmaya başlar. Bu kez topu alan kişi, onu alacak kişinin adını söylemeli ve ona vurmuş olan olumlu bir nitelik eklemelidir. Alıcı, bir kere topu yakalarken, aynı şeyi başka bir katılımcıya yapar. Bu herkesin sırası gelene kadar devam eder.

Süre - En az 5 dakika, en fazla 10 dakika.