GÖRÜNME DİŞLERİ

Ağırlıklı olarak sınıf arkadaşlarına alan ve güven ile ilgili olarak grup çabukluğu geliştirmeye hizmet eder.


Anahtar kelimeler - Açılış ve ısınma alıştırması.

Amaç - Mekan farkındalığı ve içinde hareket etme ve göz teması kurma.

Açıklama - Egzersiz, salyanın bir varyasyondur. Sessiz ve çok odaklı bir şekilde gerçekleştirilir. Geleneksel sal egzersiz gibi başlar, ancak başka birinin gözünü yakalayan ilk kişinin, yürürken gözlerini bu kişide tutmaya devam etmesi şarttır. Böylece alan, tüm katılımcı grubunu birbirine bağlayan görünmez iplerle doldurulur.

Süre - Yaklaşık 5 ila 7 dakika.