A - OLAĞANÜSTÜ NESNE

Yaratıcı düşünmeyi geliştiren ve bir nesne ile ilişki içinde başlayan önemli bir egzersiz.


Anahtar kelimeler - Bir nesne ile başlayan keşif çalışması.

Amaç - Yaratıcılığı uyarmak ve icat etme yeteneğini geliştirmek.

Didaktik materyaller - Atılabilen çeşitli küçük ve haif nesneler.

Açıklama - Egzersiz bir daire içinde yapılmalıdır. Eğitmen bir katılımcıdaki bir nesneyi (örneğin bir bant rulosu) fırlatır. Katılımcı nesneyi alır ve nesneyi normal günlük kullanımından farklı bir şekilde hareket ettirmek zorundadır; amacını, önemini ve işlevini değiştirerek (örneğin, teyp kaseti durumunda, büyüteç olarak kullanılabilir). Eylem gerçekleştirildikten sonra, nesne çember içinde en az iki dönüş için aynı alıştırmayı yapacak olan başka bir katılımcıya atılır. Her nesne, ana dilinde yeni formunda belirtilmelidir.

Süre - Yaklaşık 15 dakika.

Gözlemler - Hiç kimse nesnenin gerçek işlevini çoğaltamaz. Herkes onu kullanmak için yeni bir yol bulmak için itmeli ve ona yeni bir anlam vermelidir.