B - TABLEAUX VIVANTS

Bu, grup içinde sözel olmayan bir şekilde teatral olarak geliştirilecek bir temayı keşfetmeye hizmet eden bir takım oluşturma alıştırmasıdır.


Anahtar kelimeler - Vücuttan başlayarak keşfetme.

Amaç - Bir teması sözel olmayan bir şekilde keşfetmek. Bir oyunun içeriğini oluşturmaya başlıyor.

Açıklama - Egzersiz, görüntü tiyatrosundan (Ezilenlerin Tiyatrosu) türetilmiştir. Katılımcılar odanın bir tarafında toplandılar. Bunlardan biri rastgele gruptan ayrılır ve odanın ortasına yerleştirilir ve bir form alır: iziksel bir duruş varsayılır. Kısa bir gözlem döneminden sonra, diğerleri bu forma birer birer katılmaya başlar, diğerleriyle etkileşime giren yenilerini ekleyerek, herkesin bütüne bir parça önem verdiği bir tableau vivant oluşturarak tamamlar.

Süre - Yaklaşık 20 ila 25 dakika.

Varyasyonlar - Çok sayıda katılımcı varsa, grup ikiye bölünebilir. Her iki gruba da bir tableau vivant yaratma görevi verilecek, diğer grup ise onu izledikten sonra hissettikleri hisleri gözlemleyecektir ve mümkünse ondan bir hikaye çıkartacaktır.