B - BİR GENİŞTE TEMA BAZLI BİLEŞİMLER

Bu alıştırma, sözel olmayan bir şekilde teatral olarak geliştirilecek bir temayı keşfetmeyi de teşvik etmekte, ancak teatral durumları inşa etmek için eğitime önem vermektedir.


Anahtar kelime - Vücudu başlangıç noktası olarak keşfetmek.

Amaç - Bir temayı sözel olmayan bir şekilde keşfetmek. Bir oyunun içeriğini oluşturmaya başlamak.

Açıklama - Egzersiz, önceki iki egzersizin (tableaux vivants ve bas-relief ) birleşimidir. Eğitmen ya da katılımcılardan biri bir kelime söyler. Bir katılımcı, gruptan rasgele ayrılır ve söylenen kelimeye dayanarak iziksel bir form oluşturarak karşısındaki duvara hızla yerleşir. Kelimenin anlamı alınan vücut formu aracılığıyla ifade edilir. Kısa bir gözlemin ardından diğer katılımcılar da tek tek kompozisyonu tamam layan forma eklenir. Bas-relief egzersizindeki gibi formlar iziksel temas kurmalıdır.

Süre - Yaklaşık 20 ila 25 dakika.

Gözlemler - Önceki alıştırmada olduğu gibi, bu egzersizde de iziksel temas gereklidir. Bu süreç, bazı göçmen gruplarında olduğu gibi iziksel temasın rahatsız edici olduğu kültürlerden gelen katılımcılarla gerçekleştirilirse bazı problemler yaratabilir. Grubun bu tür bir çıkmazın üstesinden gelip gelemeyeceğini veya egzersizin iziksel temas gereksinimini sınırlandıracak şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceği eğitmenin kararına bağlıdır.