B - ZİHİNSEL GÖRÜNTÜLER

Egzersizin esas olarak verimli ve detay odaklı bir hayal gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor: Bir hikaye yaratmak için temel.


Anahtar kelimeler - Vücuttan başlayarak keşfetme.

Amaç - Ayrıntılı zihinsel görüntüler oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi. Ayrıntılı açıklamalar yapmaya alışmak.

Açıklama - Eğitmen katılımcıları bildikleri bir yer hakkında düşünmeye davet eder (açık ya da kapalı bir alan olması önemli değildir, örneğin evleri ya da ebeveynlerinin evi ya da bir park ya da bulundukları herhangi bir yer olabilir). Görev, o yerin bir fotoğrafını zihinde oluşturmaktır. Eğitmen katılımcılardan düşündükleri o mekâna girmelerini ve sınırlı sayıda eylem gerçekleştirmeyi hayal etmelerini ister. Egzersizin başlangıcı sadece entelektüeldir. Ardından eğitmen katılımcılardan o mekânda zihinlerinde hayal ettikleri eylemleri yeniden harekete geçirmelerini isteyecektir.

Süre - Yaklaşık 20 ila 25 dakika.