C - ÇAKIŞAN OLAYLAR

Zihnin düşünce ve sözcük akışına alışması için gerekli bir egzersiz.


Anahtar kelimeler - kelimelerle başlamayı keşfetme.

Amaç - Zihnin düşünce akışına alışması.

Açıklama - Bu egzersiz çiftler halinde gerçekleştirilir. Katılımcıların biri diğerinin önüne geçer. Her katılımcı bir konu hakkında düşünmeye başlar; bu konu basit ve sıradan bir konu olabilir. Eğitmenin sinyali üzerine, görev önde duran kişinin konusu hakkında konuşmaya başlamaktır ve konuşma tamamen aynı kelimeleri ve cümleleri içermelidir. Alıştırmanın zor yanları bir düşünceye dikkatle odaklanmayı gerektirmesi ve diğer kişi tarafından dikkatin dağılmasına veya koşullandırılmaya yer vermemesidir. Tartışılacak konu çok basit olabilir ve katılımcılar bu konuyu anadillerinde yüksek sesle ifade etmelidir. Çiftler eğitmenin takdirine göre değiştirilebilir. Her çift değişikliğinde, her iki katılımcının da konuları değiştirmesi gerekmektedir.

Süre - Yaklaşık 15 ila 20 dakika.