C - KELİMELERİN AKIŞI

Bir öncekini takip etmeli ve düşünce ve kelimeler akışıyla kendini ifade etme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan bir alıştırma.


Anahtar kelimeler - Kelimelerle başlamayı keşfetme.

Amaç - Zihnin düşünce akışına alışması.

Açıklama - Bu egzersiz, bir öncekinden sonra gerçekleştirilir (“Çakışan Konular”). Çakışan konular egzersizinin sona ermesinin ardından, eğitmen katılımcılardan tek sıraya girmelerini ister. Birbiri ardına, katılımcıların sahneye (odanın merkezine) çıkıp konularını mümkün olduğu kadar uzun sürecek bir şekilde gruba sunmaları gerekir. Bir katılımcının birden fazla konuya sahip olması durumunda (tekrar tekrar değiştirildikten sonra), bir konu ele alındığında katılımcı çizginin arka tarafına gidecektir ve tekrar sıra ona geldiğinde başka bir konuyu tartışma fırsatı olacaktır.

Süre - Ele alınacak konu sayısına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 dakika.