A - BİR NESNEYE BAĞLI HİKAYE OLUŞTURMA

Bazı yönlerden alıştırma, önceki bölümlerde başkalarını geliştirir ve bir hikayenin ana hatlarını bir nesne üzerinden yazmasına yol açar.


Anahtar kelimeler - oyun yazımı.

Amaç - Oyun yazımı.

Didaktik materyaller - Bir lipchart, eğitmen tarafından talep edilen nesneler.

Açıklama - Eğitmen, katılımcılardan günlük hayatlarından önemli bir nesneyi getirmelerini ister. Dolayısıyla, katılımcıların nesneye duygusal bir bağlılığı olmalıdır. Egzersiz üç farklı aşamada gerçekleşir. Birincisinde, eğitmen katılımcılara, seçilen nesnenin potansiyelini keşfetmesini (“Dönüşüm” egzersizine bakınız), kendilerine atanabilecek yeni işlevler ile başlayarak doğaçlamalarını ister. Belirli bir süre sonra katılımcılardan sınırlı sayıda fonksiyon seçmeleri istenir. Bu nok tada, nesnenin daha önce seçilen fonksiyonlarının dahil olduğu kısa bir öykü düşünmek ve yazmaktan oluşan ikinci aşamaya geçilecektir. Son aşamada, sunulmuş olan öykülere herkese açık olarak geliştirmek ve anlam yüklemek için dinleyicilerin ikirleri dinlenir. Dinleyen grup üyeleri not alabilmelidir.

Süre - Yaklaşık 30 dakika.