AVSLAPPNING PÅ GOLVET

En övning för att mentalt fokusera gruppen. Versionen på golvet tar något längre tid en den efterföljande versionen.

Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Slappna av i kroppen och förbered deltagarna psykologiskt inför inlärningen.

Didaktiskt material – En yogamatta åt varje deltagare (ifall golvet inte är varmt).

Beskrivning – Deltagarna ligger på rygg på golvet med armarna längs kroppen och tar upp plats på ett homogent sätt. Instruktören guidar avslappningsprocessen genom att tala väldigt långsamt och fokusera deltagarnas uppmärksamhet först på deras fötter och deras tyngd och adhesion till golvet, sedan benen, bäckenbenet, torso och armar, till händerna och sedan huvudet. Under övningen ska andningen vara långsam och ögonen stängda. Det går bra att använda lugnande musik eller att utföra övningen i tystnad.

Tidsåtgång – Minst 5 och max 10 minuter.