KLAPPA HÄNDERNA

En övning som kan användas på olika sätt och med flera olika in nebörder. Övningens principiella funktion är dock att skapa energi inom gruppen.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Att öka gruppens energi och sammanhållning.

Beskrivning – Deltagarna är i en cirkel. Instruktören sätter igång leken genom att skicka en signal i form av en handklappning (att slå högra handen mot den vänstra) mot en annan deltagare. Signalen upprepas av deltagaren i instruktörens riktning och direkt efteråt i riktning mot en annan deltagare, som i sin tur upprepar den och skickar den vidare

Tidsåtgång – Minst 5 och max 10 minuter.

Variation – Övningen kan utföras genom att även tillföra ett uttalat ljud till handklappningen (ett läte som ett klick med tungan, en vissling, osv) så att den generella dynamiken inte är tyst.