NAMN

Denna övning kan användas för att lära sig namnen på deltagarna i

gruppen och kan utföras på flera olika sätt.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Att lära känna gruppen, att lära sig namnen.

Beskrivning – Deltagarna star i en cirkel. Instruktören börjar genom att kasta en boll (eller annat objekt som kan kastas) till en deltagar Han/hon måste säga sitt namn när bollen mottas, och sedan kasta bollen till en annan deltagare som gör samma sak. Det här fortsätter tills alla har fått säga sitt namn.

Tidsåtgång – Minst 5 och max 10 minuter.

Variation – En variant beskrivs i följande arbetsschema.