NAMN OCH KVALITÈER (VARIANT PÅ NAMN)

Som i den föregående övningen – detta är en variant på den – kan denna övning användas för att lära känna namnen på medlemmarna i gruppen och den kan återanvändas på flera olika sätt.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Att lära känna gruppen, att lära sig namnen.

Förutsättningar – Att kunna namnen på deltagarna.

Beskrivning – Deltagarna star i en cirkel. Instruktören börjar genom att kasta en boll (eller annat objekt som kan kastas) till en deltagare. Den här gången ska personen som kastar bollen säga namnet på den person som ska motta bollen, och lägga till en positiv kvalité eller egenskap om honom/henne som den som kastar har lagt märke till. Mottagaren gör samma sak till en annan deltagare efter att ha mottagit bollen. Detta fortsätter tills alla har haft bollen.

Tidsåtgång – Minst 5 och max 10 minuter.