GESTER MOT MITTEN

Huvudsyftet är att öka deltagarnas uppmärksamhet, fokus och energinivå.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Att öka energinivån och förmågan att lyssna inom gruppen.

Beskrivning – Deltagarna star i en cirkel. De måste vara tysta och fokuserade. En deltagare andas slumpartat in och lanserar sedan energiskt en hand mot mitten av cirkeln tillsammans med ett kraftfullt andningsljud: ”Ha!” Alla andra ska då samtidigt kopiera handlingen och ljudet. Övningen fortsätter tills alla har utfört en gest och uttalat ljudet.

Tidsåtgång – Minst 5 och max 10 minuter.

Observationer – Du kan upptäcka att en del gruppmedlemmar medvetet gör förberedande rörelser vilka visar deras intentioner att leda gruppen med gesten och på så vis hjälpa gruppen. Som kontrast kan andra medlemmar göra gesten och ljudet plötsligt och oväntat för att försöka överraska gruppen. Instruktören ska vara uppmärksam på detta och föra tillbaka alla till en gemensam lyssningsnivå.