RÄKNELEK

Huvudsyftet är att öka uppmärksamheten, fokus och energinivån. Den kan utföras på flera olika sätt.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Öka gruppens förmåga att lyssna. Övningen kan även vara användbar för att lära sig siffror på värdspråket.

Beskrivning – Deltagarna står i en cirkel. De måste alla vara tysta och koncentrerade. En av deltagarna börjar slumpmässigt leken genom att säga siffran ett. En annan deltagare fortsätter sedan slumpmässigt genom att säga siffran två. Den nästa deltagaren säger tre och så vidare fram till 30. Om två deltagare säger en siffra samtidigt börjar leken dock om från ett.

Tidsåtgång – Minst 5 och max 10 minuter. Variationer

Första varianten (för väldigt stora grupper). Istället för att räkna till 30 säger varje deltagare en siffra och sätter sig ner, tills alla har fått chansen. Om två personer börjar samtidigt reser sig alla upp och leken börjar om.

Andra varianten. (När gruppen har nått en hög koncentrationsnivå.) Samma situation som den första varianten, fast istället för att säga en siffra säger du ditt namn.

Observationer – Du kommer vanligtvis att se att en del av gruppen försöker hjälpa leken framåt, till exempel genom att räkna väldigt fort eller förutse deras intentioner att säga siffran, osv. Instruktören måste vara medveten om detta och få tillbaka alla till en gemensam lyssningsnivå.