FLOTTEN

En övning med flera olika målsättningar. För det första öppnar den upp för en kroppslig medvetenhet inom ett utrymme, men den kan även utföras i flera olika variationer i språkinlärningssyfte.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Medvetenhet om utrymme och att röra sig inom det.

Beskrivning – Övningen utförs på ett fokuserat vis. Den består av att gå runt inom ett utrymme utan att gå in i varandra. Medan man går ska armarna och händerna hänga avslappnat vid sidorna. Ögonen ska vara framåt och inte nedåt. Övningen kallas ofta ”flotten” för att folk ska förstå genom en tydlig bild att hela utrymmet måste fyllas. Om alla befinner sig tillsammans i ena hörnet av flotten välter den. Det finns många variationer på denna viktiga övning, en del som beskrivs i de arbetsscheman som följer.

Tidsperiod – Minst 5 och max 10 minuter.

Observationer – Ofta, särskilt i början, kommer du att märka att deltagarna har en tendens att börja gå i en cirkel genom att följa efter varandra. Instruktören måste bryta det här mönstret och uppmuntra deltagarna att vara mer autonoma och medvetna om utrymmet.