OSYNLIGA TRÅDAR

Fungerar främst för att utveckla gruppens skyndsamhet i relation till utrymme och förtroende för klasskamraterna.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Medvetenhet om utrymme och att röra sig inom det, och att få ögonkontakt.

Beskrivning – Övningen ä ren variation på Flotten. Den utförs i tystnad och under fokuserade förhållanden. Den börjar som den traditionella flotte-övningen men med tillägget att den första som får ögonkontakt med någon annan måste fortsätta titta på den personen medan de går. Utrymmet blir på så vis fyllt med osynliga trådar som kopplar samman hela gruppen.

Tidsåtgång – Ungefär 5 till 7 minuter.