UTRYMMESKARAKTÄRISTIK (SOM OM)

En annan variation av flotten. Dess principiella syfte är dock att utveckla fysiska reflexer baserat på fantasin.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Medvetenhet om utrymme och att röra sig inom det.

Beskrivning – Övningen ä ren variation på Flotten. Den utförs i tystnad och på ett fokuserat sätt. Den börjar som den traditionella flotte-övningen men medan hen talar stimulerar instruktören deltagarnas fantasi och deras fysiska respons genom att modifiera utrymmets karaktäristik och få dem att, till exempel, gå som om de är på vatten, på månen, på ett varmt underlag, i nedförsbacke eller uppförsbacke, osv.

Tidsåtgång – Ungefär 5 till 7 minuter.