HÄLSNINGAR

Ännu en variation på flotten. I denna version kan övningen användas produktivt för att lära sig fraser eller uttryck på värdspråket.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Medvetenhet om utrymme och att röra sig inom det. Att lära sig korta meningar för vardagsbruk.

Beskrivning – Övningen ä ren variation av Flotten. Den börjar som den traditionella flotte-övningen men medan de går ska deltagarna när de är nära varandra stanna upp och säga hej. Hälsningsfrasen kan sägas på värdspråket. Instruktören, med assistans från en språklärare, måste både säkra att övningen utförs korrekt och att hälsningsfrasen uttalas rätt.

Tidsåtgång – Ungefär 10 till 15 minuter.

Variationer – Vid ett annat tillfälle, istället för att använda en hälsningsfras, kan deltagarna ställa frågor till varandra, till exempel var tågstationen är, om det är varmt eller kallt, eller hur mycket något kostar. Frågorna måste ställas på värdspråket med hjälp av en språklärare.