SPEGELN

En övning primärt baserat på synergi mellan deltagarna. Den ökar även självsäkerheten gällande kroppsspråkspotential.


Nyckelord – Öppningsoch uppvärmningsövning.

Syfte – Kultivera empati och djupare relationer med varandra.

Beskrivning – Övningen sker i par. Deltagarna placeras en framför den andra. De ser varandra i ögonen. I denna position ska en av de två slumpmässigt börja göra små rörelser i tystnad, först med armarna och sedan med resten av kroppen. Den andra parten ska följa rörelserna och kopiera dem som i en spegel. Med tiden blir rörelserna mer komplexa.

Tidsåtgång – Ungefär 10 till 15 minuter.

Observationer – Övningen bör utföras långsamt. Du kan upptäcka att en del par utför övningen snabbt som för att visa att de klarar av den. Instruktören måste se till så att alla förstår att det inte är en tävling utanett test för att testa förmågan att delta och kopiera den andres rörelser.