B - ETT ORD, EN KROPP

Fungerar främst för att utforska ett tema som kommer att utvecklas teatraliskt på ett ickeverbalt sätt inom gruppen.


Nyckelord – Utforskning med kroppen som utgångspunkt.

Syfte – Att utforska ett tema på ett icke-verbalt sätt.

Beskrivning – Gruppen står i rummet och deltagarna distribueras runt utrymmet på ett homogent sätt (som de är efter flotte-övningen). En av deltagarna säger ett ord. Det kan vara ett verb eller ett substantiv. Det viktiga är att ordet uttalas utan att tveka. Efter fem sekunder ger instruktören en signal (till exempel en handklappning) och alla deltagarna porträtterar då ordet på ett bestämt men dynamiskt sätt, som en staty.

Tidsåtgång – Ungefär 20 till 25 minuter.