B - TABLEAUX VIVANTS

Detta är en teambuildingövning som principiellt är till för att utforska ett tema som ska utvecklas teatraliskt på ett ickeverbalt sätt inom gruppen.


Nyckelord – Utforskning med kroppen som utgångspunkt.

Syfte – Att utforska ett tema på ett icke-verbalt sätt. Att börja bygga upp innehållet av en pjäs.

Beskrivning – Övningen härstammar från bildteater (Theatre of the Oppressed). Deltagarna samlas i ena sidan av rummet. En av dem frigör sig slumpmässigt från gruppen och placerar sig själv i mitten av rummet, och antar en form: en fysisk position. Efter en kort observeringsperiod ansluter sig de andra en och en och antar en position som interagerar med de andra. En “tableau vivant” formas där alla bidrar med en del till helheten.

Tidsåtgång – Ungefär 20 till 25 minuter.

Variationer – Om det är många deltagare kan gruppen delas in i två. En av de två grupperna får i uppgift att skapa en tableau vivant medan den andra observerar och sedan beskriver känslorna de upplevde när de tittade på kompositionen och, om möjligt, komma på en historia baserat på det de såg.