B - MENTALA BILDER

Denna övning har som huvudmål att kultivera en riklig och detaljorienterad fantasi: något som är fundamentalt för att skapa en berättelse.


Nyckelord – Utforskning med kroppen som utgångspunkt.

Syfte – Att utveckla kapaciteten att skapa detaljerade mentala bilder. Att bli van att göra detaljerade beskrivningar.

Beskrivning – Instruktören uppmuntra deltagarna att tänka på en plats de känner till (det kan vara en öppen eller sluten miljö, till exempel deras föräldrars hem eller en park eller en plats de har besökt). Uppgiften är att ta ett mentalt fotografi av platsen. Instruktören ber deltagarna att föreställa sig hur de träder in i platsen och utför ett antal handlingar. Början av övningen är uteslutande intellektuell. Instruktören ber sedan deltagarna att spela upp eller reproducera handlingarna som de har föreställt sig.

Tidsåtgång – Ungefär 20 till 25 minuter.