B - RYTMISKA MASKINER

En teambuildingövning. Deltagarna ska kollektiv bygga animerade former vilka kan tillskrivas en mening och kan utföras på många olika sätt.


Nyckelord – Utforskning med kroppen som utgångspunkt.

Syfte – Att utforska ett tema på ett icke-verbalt sätt. Att börja bygga upp innehållet av en pjäs.

Beskrivning – Som i fallet med föregående övning är det här en teambuilding-övning. Gruppen delas in i mindre grupper. Instruktören ber en medlem ur varje grupp om att gå till mitten av rummet och göra en rytmisk rörelse som de sedan oavbrutet måste upprepa. Ett ljud måste associeras med rörelsen. Efter att ha studerat exemplet ska de andra deltagarna som är en del av den grupp som arbetar just nu en och en förflytta sig till den första personen och sedan lägga till sin egen rörelse och sitt eget ljud till det existerande på ett kompletterande sätt. Resultatet blir att en sorts maskin byggs upp. Det samma ska sedan utföras med de andra grupperna.

Tidsåtgång – Ungefär 20 till 25 minuter.

Variationer – Rytmmaskinen som tidigare byggts upp kan animeras bit för bit med olika humör (som till exempel ilska eller vänlighet). Humöret ändrar maskinens rörelser på ett oförtutsätt och skrattretande sätt.