C - ÖVERLAPPANDE PROBLEM

En essentiell övning för att få hjärnan att bli van vid tankarnas och ordens flöden.


Nyckelord – Utforskning med utgångspunkt i ord.

Syfte – Att vänja sinnet vid tankeflöden.

Beskrivning – Övningen utförs i par. Deltagarna positioneras en framför den andra. Varje deltagare tänker på ett tema, det kan vara något väldigt enkelt. På instruktörens signal är uppgiften att fortsätta prata om sitt tema framför den andra personen, som samtidigt gör samma sak. Övningen är svår eftersom den involverar att fokusera på en tanke och inte distraheras av den andra personen. Ämnet att diskutera kan vara väldigt enkelt och bör uttryckas högt på modersmålet. Paren kan bytas ut efter instruktörens bedömning. Varje parbyte inkluderar även att båda deltagarna byter ämnen.

Tidsåtgång – Ungefär 15 till 20 minuter.