C - ORDFLÖDEN

En övning som bör följa den föregående och som har som mål att förbättra förmågan att uttrycka sig genom tankarnas och ordens flöde.


Nyckelord – Utforskning med utgångspunkt i ord.

Syfte – Att vänja sinnet vid tankeflöden.

Beskrivning – Övningen utförs efter den föregående (överlappande problem). Vid slutet av övningen ”Överlappande Problem” ber instruktören deltagarna om att ställa sig på ett led. En efter den andra ska deltagarna gå till mitten av rummet och presentera sitt ämne för gruppen och försöka få presentationen att vara så länge som möjligt. Om en deltagare har fler än ett ämne (efter att ha bytt partner flera gånger) ställer hen sig längst bak i ledet och presenterar vid andra turen ettannat ämne, osv.

Tidsåtgång – Ungefär 15 till 20 minuter beroende på antalet ämnen att täcka.