C - KRAFTFULLA ORD

En introperspektiv övning som betonar den undermedvetna resonansen av ord. Den är viktig för att hitta ord som kan fungera som hörnstenar inför framtida historier.


Nyckelord – Utforskning med utgångspunkt i ord.

Syfte – Grundläggande manusskrivande av pjäs.

Didaktiskt material – Ett blädderblock.

Beskrivning – Övningen kan utföras efter de två föregående (överlappande problem och ordflöden), eller som fristående övning. Instruktören ber deltagarna om att välja tre ord. Om övningen utförs efter de föregående väljs orden bland de relaterade ämnena. Om inte väljs orden slumpmässigt ut. Hur som helst bör orden vara bland de som deltagaren anser viktiga eller relaterat till det tema som gruppen valt att utforska. Instruktören föreslår att bygga upp en kort historia på några få rader som inkluderar de tre orden.

Tidsåtgång – Runt 20 till 30 minuter.