A - LISTA SITUATIONER

En övning länkad till den föregående under vilken en handling utvecklas. Man börjar göra en lista på situationer som har dykt upp genom berättandet. I denna fas är det möjligt att koppla samman en specifik situation med en generell situation.


Nyckelord – Skriva en pjäs.

Syfte – Att skriva en pjäs.

Didaktiskt material – Ett blädderblock.

Beskrivning – Övningen är relaterad till den föregående. Den här gången fortsätter vi genom att identifiera karaktärerna som dyker upp i situationerna som definierats. Vi det här tillfället är det möjligt att kombinera flera karaktärer till en karaktär (till exempel karaktärer som har liknande drag), eller dela upp en karaktär i två eller fler karaktärer (om visst uppförande förstås bättre då). Vid övningens slut bör det finna en lista över karaktärer länkade till de identifierade situationerna från den föregående övningen.

Tidsåtgång – Mellan 30 och 40 minuter.