A - LISTA KARAKTÄRER

En övning länkad till den föregående där en handling utvecklades. Syftet är att skapa en lista över karaktärer som dykt upp för att göra dem till en del av berättelsen.


Nyckelord – Skriva en pjäs.

Syfte – Att skriva en pjäs.

Didaktiskt material – Ett blädderblock.

Beskrivning – Övningen är relaterad till den föregående. När historien har valts ut och beskrivits via åskådarnas noteringar är det dags att isolera de situationer som utgör grunden för själva berättelsen. Varje situation skrivs på blädderblocket och utgör grunden för att skriva en individuell scen. I den här fasen är det fortfarande möjligt att koppla ihop olika situationer till en generell situation, eller tvärtom dela upp en generell situation i flera specifika.

Tidsåtgång – Mellan 30 och 40 minuter.