B - SKRIVA DIALOGER

En skrivövning som utgår från situationerna och karaktärerna som tidigare definierats. Den här övningen är väldigt värdefull för att lära sig värdspråket.


Nyckelord – Skriva en pjäs.

Syfte – Att skriva en pjäs.

Didaktiskt material – Ett blädderblock, arbetsböcker.

Beskrivning – Övningen är relaterad till den föregående. Det här är den sista fasen. Dialogerna och de berättande delarna skrivs ner och finjusteras. Som i föregående fas är hjälpen av en språklärare fundamental. Även i det här fallet bör texterna vara ganska enkla. Kort och enkelt språk är faktiskt än fördel för att öka oddsen att deltagarna lär sig språket. Dialogerna ska vara nyttiga och enkla att lära sig. Om arbetet slutförs inom den nödvändiga tidsramen kan en sådan lekfull och informell situation allvarligt påskynda inlärningen av värdspråket.

Tidsåtgång – Runt 40 minuter.