SIFFROR

Nyckelord - Räkna.

Syfte - Träna deltagare i användningen av siffror på lokalspråket, bekanta dem med lek och siffror.

Beskrivning - Gruppen står i en cirkel. Instruktören börjar leken som består av att kasta en imaginär boll. Innan bollen kastas måste deltagaren skapa ögonkontakt med klasskamraten som hen vill kasta den till. När ögonkontakt har upprättats, kastas bollen genom att klappa händerna horisontellt i riktning mot klasskamraten som kommer att ta emot den. Under kastet räknar vi, från första kastet, från 1 till 10 och därefter bakåt från 10 till 1. Varje gång ett misstag görs börjar gruppen vid 1 igen. Spelet slutar när deltagarna kan räkna från 1 till 10 och tillbaka igen utan att göra misstag.

Tidsåtgång - Minst 10 minuter beroende på variationer.

Variationer - Istället för siffrorna 5 och 10 säger personen sitt namn. Istället för siffrorna 3 och 7 säger personen en typ av frukt.

En annan möjlig variant är att använda gångertabellerna för siffrorna 2 och 3 osv. i stället för multiplar av 1. Alla dessa variationer kan kombineras för att göra leken mer komplicerad allteftersom gruppen förvärvar mer kunskap.