RÄKNA

Nyckelord - Räkna.

Syfte - Träna deltagare i användningen av siffror på lokalspråket, öva att räkna.

Beskrivning - Gruppen står i en cirkel. Deltagarna börjar gå på plats och stampar fötterna efter en rytm som indikeras av instruktören. Instruktören börjar leken genom att räkna 1 till det första steget, personen till höger om instruktören räknar nummer 2 i nästa steg (eller på varje sekund) och så vidare tills vi återvänder till instruktören som då med hög röst kommer att säga numret N + 1 där N representerar antalet personer i cirkeln. När vi väl nått N + 1 fortsätter räkningen från 1 men sagt av den som i sista omgången var nummer 2, och så vidare. Ni kan göra många rundor utan att avbryta leken. I varje ny runda är den som börjar vid 1 den som sagt nummer 2 i föregående omgång. Om ett misstag görs börjar gruppen om på 1 igen. När den grundläggande mekaniken snappats upp går gruppen vidare till nästa fas. I andra fasen är strukturen samma; gå på plats i samma takt och räkna siffror med varje steg (eller vartannat steg), men deltagarna säger bara siffrorna 1 och N + 1 högt. När de förstått detta nya sätt är det dags för det sista steget där endast nummer 1 sägs högt fram till deltagaren till höger om personen som började den föregående rundan.

Tidsåtgång - Minst 10 minuter beroende på variationer.

Observationer - Kritiskt att varje deltagare känner sig lugn och upprätthåller en gemensam rytm när de stampar med fötterna.