SAMMANSÄTTNING AV SIFFROR

Nyckelord - Siffror, presentera siffror, räkna.

Syfte - Bli bekant med siffror, att lära sig siffror på ett annat språk.

Förutsättningar - Känna till siffror, att kunna räkna.

Didaktiskt material - Olika objekt som används i vardagen, musik.

Beskrivning - Instruktören utser en arbetsyta som hänvisas till som en flotte. Instruktören placerar ut olika objekt som används i vardagen inuti det utsedda området: kuddar, arbetsblock, pennor, stolar. Deltagarna går inom parametern och försöker hålla sig jämt fördelade och utspridda. Instruktören kan guida deltagarna verbalt med ”stopp” och ”gå”, eller med hjälp av ett instrument eller musik: när musiken spelar går deltagarna runt, och när musiken stannar säger instruktören siffran ”N”. Deltagarna måste du bilda mindre grupper med N personer igenom att krama om varandra. En del personer kanske inte kan bilda en grupp med N personer eftersom klasskamraterna redan är upptagna. I så fall måste de bilda gruppen genom att inkludera en del av objekten i utrymmet istället för en person.

Exempel: När instruktören stänger av musiken eller säger ”stopp” och sedan siffran ”åtta” måste deltagarna bilda mindre grupper med 8 element bestående av antingen personer eller objekt.

Tidsåtgång - Minst 20 minuter.

Variationer - När musiken tystnar kan instruktören be deltagarna om att bilda mindre grupper enligt resultatet av en matematisk ekvation.

Exempel - «Bilda en grupp med (30/15) x 3 personer.»”.