SKRIVA SIFFROR OCH SYMBOLER

Nyckelord - Siffror och symboler.

Syfte - Att lära sig känna igen siffrors former och matematiska symboler.

Förutsättningar - Att kunna räkna från 0 till 10 på värdspråket.

Beskrivning  – Instruktören  illustrerar  de  siffror och  symboler som ska användas på ett blädderblock eller svarta tavlan och skriver motsvarande namn för varje symbol eller siffra. Gruppen är uppdelad i undergrupper av N personer beroende på hur många symboler som ska användas.

Varje undergrupp har 10 minuter på sig att räkna ut hur de ska visa en sekvens av N siffror/symboler med sina kroppar på ett sätt där varje deltagare representerar en siffra eller symbol med sin egen kropp.

I slutet av processen visar varje undergrupp sina klasskamrater sin sekvens och publikgruppen måste gissa högt vad det är för siffror och symboler som visas upp.

Exempel: 5+3-2 består av fem symboler, så sekvensen kommer att skildras av 5 deltagare.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Variationer - Sekvensen kan göras än mer teatralisk genom att föreslå att deltagarna väljer ett ljud eller en typ av gång som de har när de träder upp på scenen, eller att de placerar sitt framträdande i en viss miljö (till exempel egyptisk, actionfilm, osv.)

I en grupp med god energi mellan deltagarna och där fysisk kontakt inte är tabu kan varje symbol bildas av fler än en deltagare i kontakt med varandra.

Observationer - För att aktiviteten ska fungera är det viktigt att definiera teaterelementen väl: scenen, publiken, varifrån skådespelarna trader in, i vilken ordning, samt början och slutet av ”framträdandet”.