PLACERINGSVÄRDEN

Nyckelord - Placeringsvärden.

Syfte - Att förstå siffrors placeringsvärden.

Förutsättningar - Att kunna räkna från 0 till 10 på värdspråket.

Beskrivning - Instruktören avgränsar ett utrymme som kommer att användas som ett stadium. Genom att använda maskeringstejp eller liknande delas scenens bredd upp i fyra lika delar som  representerar  ental,  tiotal,  hundratal  respektive  tusental. Deltagarna ges 5 minuter för att räkna ut hur man kan visa en konkret handling individuellt utan att prata (t. ex. äta, gräva...) på 4 olika sätt, från mycket liten till mycket stor. Därefter kommer varje deltagare att visa sin handling på scenen från ental, flytta till tiotal, hundratal och tusental. Varje passage kräver att handlingen blir större än den föregående. Den kan förstoras genom rörelser, intensitet, effekter, osv. samtidigt som man försöker illustrera förstärkningen som sker så mycket som möjligt från ett område till ett annat på scenen.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Observationer - Denna aktivitet fungerar väldigt bra om gruppen har ett visst förtroende för teaterdimensionen och deltagarna redan har övervunnit blygsamheten i att uppvisa sig framför sina klasskamrater.