RÄKNA GÅNGERTABELLER

Nyckelord - Räkna, gångertabellen.

Syfte - Träna deltagarna i gångertabellen på modersmålet.

Förutsättningar - Kunna siffror på värdspråket, att kunna göra “Räkna”-leken med enkelhet.

Beskrivning - Gruppen står i en cirkel. Instruktören anger vilken gångertabell som gruppen måste göra. För denna beskrivning kommer vi att ta treans gångertabell som exempel. Precis som “Räkna”-aktiviteten går deltagarna på plats med en gemensam rytm som håller takten med fötterna. Instruktören berättar vilken gångertabell gruppen ska göra. Instruktören börjar övningen genom att säga ”ett” högt till stegens takt, personen till höger om instruktören räknar i huvudet, 2, i takt med nästa steg, och så vidare tills gruppen når 30. Deltagarna ska bara säga siffror som är multiplar av 3 högt medan de andra siffrorna räknas tyst. Det är viktigt att de siffror som inte hör till den valda gångertabellen inte sägs högt. Om ett misstag görs börjar gruppen om på 1 igen.

Tidsåtgång - Minst 10 minuter beroende på variationer.

Variationer - När mekaniken har förståtts av alla i gruppen kan gruppen fortsätta bortom den tionde multipliceraren (30 i vårt exempel), och leken slutar först när en deltagare gör ett misstag.