GÅNGERTABELL

 

Nyckelord - Gångertabellen.

Syfte - Tränar deltagare att bryta ner siffror.

Förutsättningar - Att kunna räkna från 0 till 10 på värdspråket.

Beskrivning - Instruktören avgränsar ett arbetsutrymme som representerar en flotte. Deltagarna går inom flottens utrymme och försöker förbli jämnt fördelade inom utrymmet. Instruktören kan styra deltagarna muntligt med ett ”stopp” och ”gå” eller med ett slagverksinstrument eller musikstycke: när musiken spelar går deltagarna, när den slutar stannar de upp. Under stoppen kommer instruktören att be deltagarna att bilda statyer som representerar föremål, människor, abstrakta begrepp, osv.

När deltagarna förstått mekaniken kan nästa fas börja: N deltagare tilldelas ett tal från 1 till N som kommer att vara deras under varaktigheten av aktiviteten.

Flotte-leken fortsätter men vid stoppet ber instruktören bara deltagarna vars nummer återspeglar regeln som tillämpas att omvandla sig själva till statyer.

Exempel: “Endast multiplar med 3 transformerar sig”, “Endast tal som kan delas med 2 och 3 transformerar sig”, osv.

Tidsåtgång - Minst 110 minuter beroende på variationer.