DIVISOR

Nyckelord - Divisor.

Syfte - Tränar deltagare att bryta ner siffror.

Beskrivning - Instruktören avgränsar ett arbetsutrymme som representerar en flotte. Deltagarna går inom flottens gränser och försöker förbli jämnt fördelade inom utrymmet. Instruktören kan styra deltagarna muntligt med ett ”stopp” och ”gå” eller med ett slagverksinstrument eller musikstycke: när musiken spelar går deltagarna, när den slutar stannar de upp. Under stoppen kommer instruktören att be deltagarna om att anta formen av statyer som representerar föremål, människor, abstrakta begrepp, osv.

När deltagarna har förstått övningens mekanik kan nästa fas börja: När deltagare är tilldelade ett tal från 1 till N som kommer att vara deras under hela aktiviteten.

Flotte-övningen fortsätter men vid stopp ber instruktören nu endast deltagarna vars nummer återspeglar regeln som tillämpas om att omvandla sig själva till statyer.

Exempel: «Endast divisorer av 24 transformerar sig»,

«Endast primtaldivisorer av 24 transformerar sig», osv.

Tidsåtgång - Minst 15 minuter.