ADDITION

Nyckelord - Addition, de fyra räknesätten. Syfte - Att förstå mekaniken bakom addition. Förutsättningar - Att kunna räkna på värdspråket. Didaktiskt material - Musik.

Beskrivning - Flotte-formatet används (från de tidigare övningarna). Så snart deltagarna har internaliserat flotte-övningens mekanik, när instruktören signalerar stopp ber hen deltagarna att de bildar grupper om 2, 3 eller 4 personer efter eget val som är i fysisk kontakt med varandra (vilken del av kroppen kan specificeras). På instruktörens signal (eller när musiken sätts på igen) börjar de bildade grupperna gå igen i utrymmet utan att förlora den fysiska kontakten med varandra. Vid nästa stoppsignal ber utbildaren undergrupperna att skapa en större grupp som är N personer större, vilket utmanar deltagarna att ta reda på vilken kombination av undergrupper som ska användas.

Exempel: Låt oss anta att gruppen består av 19 deltagare. Vid första stoppet bildas 6 undergrupper av 2, 3, 3, 3, 4 och 4 personer. Undergrupperna börjar gå igen och vid andra stoppet ber instruktören dem att bilda grupper om 10 personer. Deltagarna kan nu besluta om att koppla samman grupperna 2, 4 och 4 eller 3, 3 och 4.

Efter att ha kontrollerat att operationen är korrekt, bryter deltagarna kontakten och börjar gå ensamma igen inom utrymmet, redo för en ny omgång.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Variationer - När deltagarna är bekväma med hur leken fungerar kan de bli ombedda att bilda undergrupperna och den slutliga gruppen utan att tala.

Observationer - Den här aktiviteten fungerar bra om gruppen är bekväm md fysisk kontakt.