SUBTRAKTION

Nyckelord - Subtraktion, de fyra räknesätten. Syfte - Att förstå mekaniken bakom subtraktion. Förutsättningar - Att kunna räkna på värdspråket. Didaktiskt material - Musik.

Beskrivning - Utrymmet är uppdelat i scenen och publiken. Instruktören delar upp gruppen i undergrupper enligt de åtgärder som ska demonstreras.

För att beskriva övningen kommer vi att ta exemplet “6-4”.

I subtraktion representerar 6 minuenden och 4 är substraher ingsänden.

Instruktören skapar en undergrupp bestående av 10 personer. Minusänden representeras av 6 personer. Subtrahenden består av de återstående 4 personerna.

Gruppen som representerar minusänden bygger en statisk scen genom att helt enkelt gå in på scenen med alla deltagare orörliga och ta kontakt med varandra.

När den statiska scenen satts ihop sätter instruktören på musik. I takt med musiken går den första komponenten av subtrahenden upp på scenen med en underhållande gång och rör en del av minuenden med en hand. Den valda personen måste efterlikna gångstilen och följa efter personen som valde dem i en slags procession och sedan gå av scenen. Detsamma kommer att ske med de övriga tre medlemmarna ur subtrahend-gruppen; var och en kommer in med en unik stil som är annorlunda än den tidigare.

Vid slutet av sekvensen är skillnaden kvar på scenen, i detta fall 2.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Variationer - En intressant variant att testa vid ett annat tillfälle kan vara en situation där minuenden är mindre än subtrahenden, för att visa att det inte går att utföra med absoluta tal eller för att illustrera behovet av relativa tal.

Observationer - Denna aktivitet fungerar bra om gruppen är bekväm med fysisk kontakt och deltagarna redan har övervunnit blygsamheten att visa sig framför sina klasskamrater.