MULTIPLIKATION

Nyckelord - Multiplikation, de fyra räknesätten. Syfte - Att förstå mekaniken bakom multiplikation. Förutsättningar - Att kunna räkna på värdspråket. Didaktiskt material - Musik.

Beskrivning - Utrymmet är uppdelat i scenen och publiken. Instruktören delar upp gruppen i undergrupper enligt de åtgärder som ska illustreras.

För att beskriva övningen kommer vi att ta exemplet “5 x 3”. Vid multiplikation är 5 multiplikanden och 3 är multiplikatorn.

Utrymmet är tomt och alla deltagare befinner sig utanför arbetsområdet.

Till den musik som instruktören spelar upp går en person in på scenen med en fånig gång. Fyra andra deltagare följer efter den första och försöker kopiera sättet att gå på. På detta sätt träder fem personer in i utrymmet, tillsammans och på samma sätt. När musiken tystnar skapar gruppen på 5 personer en skulptur som består av statyer som står i kontakt med varandra. Den första gruppen har därmed fullgjort sin uppgift.

Nu börjar musiken igen och en andra grupp på 5 personer går in med en annan typ av gång och följer samma sekvens som den första gruppen, och avslutar med en skulptur.

Detsamma gäller för den tredje gruppen.

I slutändan kommer det att finnas 3 grupper om 5 immobila människor. Det blir då enkelt för åskådarna att räkna ut resultaten av multiplikationsfrågan som framgår av antalet personer på scenen.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Observationer - Denna aktivitet fungerar bra om gruppen är bekväm med fysisk kontakt och deltagarna redan har övervunnit sin blygsamhet att visa upp sig framför sina klasskamrater. Valet av lämplig musik är också viktig samt att deltagarna överdriver den fåniga gången.