DIVISION

Nyckelord - Division, resttal, siffror. Syfte - Att förklara division och resttal. Förutsättningar - Att kunna räkna.

Beskrivning - Instruktören avgränsar ett arbetsutrymme som definieras som en flotte. Deltagarna går runt inom flottens gränser och försöker hålla jämnt fördelade inom utrymmet. Instruktören kan styra deltagarna muntligt genom att säga ”stopp” och ”gå” eller med ett slagverk eller musikstycke: när musiken spelar går deltagarna, när det stannar tar alla deltagare kontakt med varandra i en enda stor grupp. Instruktören ber nu deltagarna om att dela in sig i lika stora grupper och improvisera att tillsammans föreställa ett djur. Att dela in sig i N lika grupper är obligatoriskt förutom vissa personer som kan uteslutas ifall det totala antalet deltagare inte är exakt delbart med N och divisionen därför har rest. I divisionen är det totala antalet deltagare utdelningen och N är divisorn. Kvoten av division är antalet personer i undergrupperna och utesluter de överblivna personerna.

Varje grupp måste använda sina röster och kroppar tillsammans för att återskapa djuret som instruktören namnger. När alla djuren har bildats ber instruktören om att varje djur ska framföras inför resten av gruppen, inklusive hur de rör sig och ljudet de kan göra. Efter utförandet av alla djur förklarar instruktören siffrorna för divisionen som just utförts för gruppen: utdelning, divisor, kvot och resterande del.

Exempel: Om gruppen består av 20 deltagare och instruktören ber dem om att bilda fyra grupper för att skapa en ko, bildas grupper om 5 personer och vi får en besättning bestående av 4 kor där 5 är kvoten, 20 utdelningen och 4 divisorn; Om instruktören ber om att bilda grupper om 6 kommer vi att ha en besättning på 6 kor av 3 personer vardera och en rest på 2.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Variationer - Samma aktivitet kan utföras där undergrupperna ombedes att bilda objekt eller abstrakta begrepp med sina kroppar istället för djur. Dessa variationer är mer komplexa att uppnå, särskilt de abstrakta begreppen, så det är lämpligt att föreslå dem till grupper med god abstraktionsförmåga.