BRÅKTAL

Nyckelord - Bråktal.

Syfte - Träna upp deltagarnas förmåga att känna igen enkla bråktal.

Förutsättningar - Att kunna räkna från 1 till 10 på värdspråket.

Beskrivning - Flotte-formatet används (se tidigare övningar).

När deltagarna har förstått flotte-konceptet ber instruktören dem om att bilda grupper på N personer som förs samman genom fysisk kontakt (en indikation kan ges på vilken del av kroppen). När instruktören säger ”gå” (eller musiken startar) går undergrupperna på N personer tillsammans runt i utrymmet utan att förlora den interna fysiska kontakten. Vid nästa stopp ber instruktören en bråkdel av deltagarna i varje grupp om att framträda som ett objekt/djur/person.

Exempel: Undergrupper på 4 personer bildas: 1/4 av varje grupp blir en boll, 2/4 av gruppen blir till en kyckling och 6/8 av gruppen blir till en bok. Efter att ha transformerats på detta sätt fortsätter grupperna att röra sig i utrymmet utan att förlora kontakten. Vid nästa stopp och gå splittras grupperna upp och deltagarna fortsätter att gå ensamma i utrymmet.

Tidsåtgång - Minst 15 minuter.