HUVUDRÄKNING

Nyckelord - Huvudräkning, räknesätt, gångertabeller.

Syfte - Att lära sig huvudräkning på ett lekfullt sätt.

Förutsättningar - Att kunna räkna och känna till de fyra räknesätten.

Beskrivning - Övningen utförs i par. Instruktören avgränsar ett område som fungerar som ett stadium för en duell. De två deltagarna går till mitten av scenen rygg mot rygg som i en västernfilm. När instruktören ger en signal tar de två duellanterna tre steg i motsatt riktning. På det tredje steget säger instruktören ett matematikproblem som ska beräknas mentalt. Duellanterna får vända sig först när de kan ge svaret. Den som “skjuter” rätt svar först vinner duellen och stannar kvar medan motståndaren som har slagits ut faller till marken och elimineras. Efter elimineringen kommer en ny duellant in i spelet.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Variationer - Beroende på den tävlingsnivå som önskas i spelet kan duelleringsparen bytas ut helt efter varje omgång.

Observationer - Det är viktigt att utvärdera om deltagarna är redo att konkurrera mot varandra eller om ett klimat av konkurrens skulle hindra de som är svagare. För att minska spänningen i gruppen är det viktigt att instruktören bibehåller en lekfull atmosfär.

Svårigheten i matematikproblemen bör utvärderas för att återspegla deltagarnas kapacitet.