MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE

Nyckelord - Minsta gemensamma multipel.

Syfte - Att förstå mekaniken bakom minsta gemensamma multipel.

Beskrivning - Instruktören delar upp gruppen i undergrupper om 3 eller 4 personer.

Varje  undergrupp  ska  låtsas  fira en  semester  med  myck et specifika egenskaper. Varje deltagare i undergruppen uttrycker en önskan om den semester som ska representeras. Till exempel: vid havet, avkopplande eller en cykeltur i en stad full av kulturella platser, osv. Det är OK att samma önskan uttrycks av två olika personer. Undergruppen måste föreställa sig och anordna en semester som innehåller alla önskemål som de enskilda deltagarna uttryckt. Biten bör repeteras innan den utförs framför de andra.

Tidsåtgång - Cirka 30 minuter.

Variationer - Semestermetaforen kan bytas ut mot något annat som passar gruppen bättre.

Observationer - Processen att hitta på och bygga upp semestern är en metafor för mekanismen i att beräkna den minsta gemensamma multipeln: alla vanliga och ovanliga önskemål (primära faktorer) från deltagarna (antal) samlas in. I denna övning beaktas exponenten inte men genom de tester som utförts med grupper framkom det att den presenterade abstraktionen är tillräcklig för att förstå hjärtat av begreppet som utforskas. Exponenten kan introduceras senare under en frontal lektion. För att aktiviteten ska kunna fungera är det viktigt att gruppen har kapacitet att arbeta tillsammans och teoretiskt avbilda en situation.