PLANGEOMETRI

Nyckelord - Geometri.

Syfte - Att introducera element inom plangeometri.

Didaktiskt material - En 100-120 cm lång pinne åt varje deltagare.

Beskrivning - Instruktören visar gruppen hur man använder pinnen i en teaterstrid. Det finns tre möjliga typer av attacker:

- En attack från ovan till under på huvudet;

- En horisontell attack vid nacke/axelhöjd;

- En diagonal lateral attack nedåt mot benen.

 

Varje attack har ett motsvarande försvar.

Deltagarna övar parvis för att förstå och gör de sex attackerna och försvaren spontant.

När de är bekväma med pinnarna, delas deltagarna i nya par och utarbetar en historia som innehåller en kamp som innefattar en sekvens av attacker och försvar som utvecklas till sin egen sekventiella berättelse.

Inom stridssekvensen måste paret sätta in tre immobila stunder i scenen under vilken stavarna representerar igenkända geometriska former (t.ex. två parallella linjer, räta vinklar, osv.)

Striderna utförs en i taget framför resten av gruppen.

Tidsåtgång - Minst 45 minuter.

Variationer - De geometriska formerna som representeras kan anges av instruktören eller de stridande paren själva. I andra hand skulle det vara en intressant uppgift att be gruppen om att gissa formerna som representeras under scenens olika ögonblick.

I stället för att använda en strid kan deltagarna bli uppmanade att uppfinna en historia där pinnarna omvandlas kreativt till något annat än vad de är. Som i fallet med striderna kommer historien att ha pausögonblick i scenen, där det är möjligt att identifiera geometriska former från pinnarna.