UTTRYCKA DEFINITIONER OCH SATSER

Nyckelord - Geometri, algebra.

Syfte - Förbättra förmågan att uttrycka definitioner, satser, med mera.

Didaktiskt material - En 2m x 2m svart duk.

Beskrivning - Deltagarna är uppdelade i par. Varje par väljer vad de vill uttrycka från definitioner, satser, axiom, osv.

För att uttrycka sitt eget begrepp får en person använda sina händer och den andra får använda ord. En av de två sitter i en stol medan den andra knäböjer bakom partnern och trär sina armar under armarna hos personen som sitter. Den som sitter placerar sina armar bakom sin partner.

Sammanslagna på detta sätt kan de två komponenterna “tala” och hjälpa varandra: den sittande kan prata, den som är knäböjd bakom kan röra sina armar och gestikulera i synk med de ord som partnern säger. För att göra situationen mer effektiv är det viktigt att täcka den sittande människans kropp med duken så att den knäböjdes armar sticker ut ur den. Den hukande personen måste även gömma huvudet från publiken genom att sänka det bakom den sittande partnern.

Varje par har 10 minuter på sig att bestämma vilket koncept som ska uttryckas för publiken, tilldela rollerna inom paret och bestämma hur man ska samordna rösten och gesterna under presentationen. Instruktören förklarar det sammanhang inom vilket åtgärden kommer att äga rum till gruppen: Vi är på en internationell konferens och slutligen, efter att ha väntat i många år, kommer en hemlighet till slut att avslöjas som kommer att revolutionera den moderna matematiken. Varje par presenterar sitt koncept, instruktören spelar presentatör och gruppen är allmänheten vid ovannämnda konferens.

Tidsåtgång - Minst 45 minuter.

Observationer - Rollen som presentatör, som spelas av instruktören, är väldigt viktig i det här fallet. Att göra konferenssituationen teatraliska kommer att främja publikens och skådespelarnas njutning.