SEXAGESIMALSYSTEMET

Nyckelord - Klockan, sekunder, minuter, timmar, vinklar.

Syfte - Att förstå relationen mellan sekunder, minuter, timmar och sexagesimala måttenheter generellt.

Didaktiskt material - Musik.

Beskrivning - Instruktören delar in deltagarna i grupper om tre. Medlemmarna i grupperna representerar de tre komponenterna: sekunder, minuter och timmar.

Instruktören ber deltagarna om att utveckla en presentation, välja ett sammanhang, musik, karaktärerna och bestämma förhållandet mellan relationerna.

Föreställningen består av åtgärder som utförs enligt en mycket exakt sekvens, som händerna på en klocka.

Det är avgörande att instruktören klargör relationen mellan timmar, minuter och sekunder och förklarar att man inte kan respektera tidpunkten för en riktig klocka (som tar 60 sekunder på sig att flytta 1 minut, och 60 minuter för att flytta sig 1 timme). Representationen är en metafor som visar förhållandet mellan sekunder, minuter och timmar och enheter i allmänhet med undermultiplikationer i sextiotalet (grader, minuter och sekunder).

Att kunna representera klockan på tre koncentriska cirklar kan vara till hjälp för deltagarna så att de har en tydlig rumslig disposition som hjälper dem att förstå faserna: när sekundkaraktären har avslutat en cykel kan minutkaraktären börja och så vidare.

Instruktören ger gruppen en förutbestämd tid för att skapa sin presentation. Varje grupp visar upp en komplett cykel av klockan framför sina klasskamrater.

Varje presentation måste respektera tre regler: ha en tydlig början, en presentationsdel och en utgångsscen.

De tre karaktärerna går ut på scenen en i taget och tar sina positioner i utrymmet och förblir sedan immobila. När alla är redo börjar klockan fungera och den slutar efter att ha avslutat minst en komplett cykel.

Tidsåtgång - Minst 30 minuter.