MÅTTENHETER


Nyckelord - Siffror, måttenheter.

Syfte - Att bli bekant med grundläggande måttenheter (liter, gram, meter).

Didaktiskt material - Musik.

Beskrivning - Instruktören delar upp deltagarna i undergrupper om 5 till 6 personer.

Varje grupp tilldelas en tid (minst 20 minuter) för att förbereda sin egen presentation som visas för resten av gruppen.

Varje undergrupp måste presentera ett recept med de ingredienser som de enskilda deltagarna representerar. Varje ingrediens har sitt eget sätt att flytta på sig och sin egen karaktär. Till exempel kan kaffe ha ett flytande och oroligt sätt att röra sig, smör långsamt och tungt, osv. Varje grupp väljer sin egen presentatör.

Utrymmet är uppdelat i scen och publik. Scenen används cirkulärt som om det var en cirkus. Under föreställningen, som utförs med förutbestämd musik, går ingredienserna in en åt gången, presenterade av presentatören som om de var artister på en cirkus. Efter det att alla ingredienserna är uppradade framför publiken börjar presentatören att recitera receptet och be varje ingrediens om en exakt kvantitet och specificera måttenheten. När ingredienserna utropas av presentatören börjar de blanda sig med varandra och omvandla sig som om de var utsatta för värme, omrörning, osv. tills de kommer fram till slutprodukten.

TidsåtgångMinst 45 minuter

Variationer - Ett alternativ till beredningen av ett recept är att gruppen kan få som uppgift att bygga upp något som består av flera delar som tydligt identifieras av måttenheter. Till exempel en möbel från Ikea, i vilket fall presentatören läser bygganvisningarna istället för receptet. De kan även bygga ett känt monument (t.ex. Frihetsgudinnan).

Observationer - Det är viktigt att betona den cirkusliknande dimensionen för att återge ingredienserna och skapa receptet på ett behagligt och enkelt sätt. I den meningen är musikvalet även väldigt viktigt och instruktören kan rekommendera musik till gruppen som är lämplig för deras syfte.