REPRESENTATION AV MONOMER OCH POLYNOMER

Nyckelord - Bokstavlig beräkning, monomer, polynomer. Syfte - Förstå representationer av monomer och polynomer.

Didaktiskt material - En bunt A4-papper, stora markeringspennor, två olikfärgade tunikor, musik.

Beskrivning - Alla deltagare kommer att agera monomer som visar upp sig i en parad.

Förvandlingen till en monom följer mycket precisa regler som är användbara för att förstå begreppet monomer i sig, som instruktören måste presentera:

- Varje person representerar en bokstav eller en siffra;

- De färgade tunikorna representerar en bokstav (t.ex. gul är X, orange är Y)

- Koefficienten är skriven på ett A4-papper och hålls i handen i maghöjd av en av bokstäverna;

- Exponenten (från 2 till 5) representeras av att vänsterhanden lyfts ovanför huvudet;

- +/tecknet är inte skrivet på ett pappersark; om den är positiv står personen med ansiktet mot publiken, om den är negativ, står personen med sin rygg mot publiken.

Deltagarna bestämmer vilken monom de vill vara och följaktligen om de kommer att arbeta ensamma eller i par.

Exempel: 3X2– en person,

3X2Y3 - två personer

När deltagarna har bestämt vilken monom de representerar delar instruktören upp utrymmet i två områden: allmänheten och scenen.

Hälften av gruppen är publik, den andra hälften går in på scenen för en catwalk-show, och i slutet av paraden byter de två grupperna roller. Showen förutsätter användningen av musik och närvaro av en presentatör (instruktören eller en deltagare som är särskilt bra på att improvisera och beskriva modellerna).

Som i en riktig modeshow presenterar monomerna sig på catwalken en i taget, var och en med sin egen gångstil. De promenerar upp längs catwalken för att visa upp sig för allmänheten. Presentatören beskriver modellerna på catwalken på ett underhållande sätt.

Tidsåtgång - Minst 45 minuter.

Variationer - Samma struktur kan användas för att visa enkla polynomer.

Observationer - Rollen som presentatör är särskilt viktig i den här övningen. Att göra ”modeshowen” till något roligt gör att modellerna och publiken blir mer bekväma.